Kategorie
Bez kategorii Manipulatory Przemysłowe

Modyfikacje manipulatora przemysłowego

Działalność firm produkcyjnych nieustannie ewoluuje. Czy będziesz mógł nadal korzystać ze swojego manipulatora, jeśli Twoje procesy ulegną zmianie? Klienci regularnie zgłaszają się do nas, pytając, czy możliwe jest dostosowanie istniejącego manipulatora do nowych potrzeb. Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć, o modyfikacjach manipulatorów przemysłowych Dalmec.

Czy można wykonać modyfikację manipulatora przemysłowego?

Manipulator przemysłowy to zaawansowane urządzenie, dopasowane do konkretnych procesów, które z czasem może wymagać modyfikacji, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb produkcyjnych. W Dalmec modyfikujemy manipulatory nie starsze niż 10 lat. Dlaczego?

Po tym okresie części zamienne mogą nie być dostępne (producent jest zobowiązany zapewniać je przez 10 lat), a zmiany technologiczne stanowiłyby ogromne wyzwanie przy potencjalnej modyfikacji. Manipulatory starsze niż ten okres wykazują już stopień zużycia, przy którym mogłyby w razie modyfikacji nie spełniać nowych standardów bezpieczeństwa.

Modyfikacja manipulatora wiąże się z wystawieniem dla niego nowej deklaracji zgodności CE, a to oznacza, że producent bierze odpowiedzialność za urządzenie na kolejnych 10 lat. To duże zobowiązanie, do którego podchodzimy w Dalmec z pełną rzetelnością, dlatego nie podejmujemy się modyfikacji dla starszych manipulatorów.

Ponadto sprawdzamy zawsze, czy manipulator jest zgodny z oryginalną dokumentacją. Tylko pod tym warunkiem możemy się podjąć wprowadzenia zmian.

Należy podkreślić, że te warunki wynikają nie z arbitralnych, formalnych decyzji, a z naszej troski o pełne bezpieczeństwo urządzeń. Produkując i modyfikując manipulatory, jesteśmy jego gwarantem. Jest to zobowiązanie, które traktujemy z pełną powagą.

Jak wygląda procedura modyfikacji?

Procedura modyfikacji rozpoczyna się od zgłoszenia do nas prośby przez klienta. Następnie kontaktujemy się z oddziałem produkcyjnym we Włoszech, aby przeanalizować możliwość modyfikacji.

W Dalmec nad analizą możliwości modyfikacji najczęściej pracuje ten sam konstruktor, który projektował oryginalny manipulator, co zapewnia dużą ciągłość pracy i precyzję odpowiedzi. Po zaakceptowaniu wyceny przez klienta, przystępujemy do realizacji modyfikacji.

Najczęstsze powody modyfikacji manipulatorów

Powody, dla których manipulator może wymagać modyfikacji, są różnorodne, niemniej istnieje kilka najczęstszych sytuacji. Klienci często chcą nadal używać manipulatora, mimo zmian dotyczących produktu, procesu lub miejsca montażu manipulatora.

  • Zmiana produktu – pojawia się potrzeba przenoszenia nowego produktu, którego pierwotnie nie obsługiwał manipulator.
  • Modyfikacja produktu – przenoszony produkt także jest doskonalony technicznie, modyfikowany, w efekcie może się okazać, na przykład, że waga produktu wykraczać poza maksymalny udźwig urządzenia.
  • Przeniesienie urządzeń z innej lokalizacji – zmiany w organizacji produkcji, przenoszenie procesów powodują czasem, że klient dostaje urządzenia z innego oddziału przedsiębiorstwa i musi dostosować je do nowej infrastruktury. Wymaga to np. zmiany zasięgu pracy lub zmiany sposobu montażu z kolumny na płytę bazową z powodu innych wymagań podłoża (ta drobna z pozoru zmiana, jaką jest dołożenie płyty, zmienia zakres pracy pionowej manipulatora i często wymusza inne modyfikacje). Jeśli to Twój przypadek, zajrzyj do naszych artykułów o wersjach montażowych manipulatorów i wymaganiach dotyczących podłoża.

Czasem zdarza się też, że Klient kupuje manipulator z drugiego obiegu i chciałby dostosować go do swoich potrzeb. W takich przypadkach koszt modyfikacji jest jednak zbliżony do ceny nowego manipulatora, objętego gwarancją, często pojawiają się także problemy dotyczące dokumentacji. W związku z tym wykorzystanie manipulatorów z drugiego obiegu właściwie nigdy nie dochodzi do skutku.

Zakres modyfikacji

Zakres modyfikacji manipulatora jest bardzo szeroki. Możemy wymieniać elementy chwytaka, zachowując ogólną naturę manipulatora, możemy także całkowicie wymienić chwytak na nowy.

Zmodyfikowany może być zakres pracy manipulatora w osi pionowej oraz jego promień – na przykład poprzez wymianę ramion. Do pewnego stopnia jesteśmy także w stanie modyfikować udźwig manipulatora (więcej na temat udźwigów przeczytasz w tym artykule).

Możliwa jest także zmiana sposobu montażu, na przykład z kolumnowego na podwieszony.

W praktyce uzasadnione jest wprowadzanie pojedynczych z wymienionych zmian. Całkowita zmiana charakteru manipulatora i wielu jego parametrów jest często nieopłacalna ekonomicznie. Wymaga zaprojektowania i wyprodukowania nowych części, co generuje koszt zbliżony do produkcji nowego manipulatora.

Modyfikacja manipulatora a deklaracja zgodności CE

Modyfikacje manipulatorów przemysłowych mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta. Każda zmiana bez zgody producenta skutkuje utratą deklaracji zgodności CE, co oznacza, że manipulator przestaje być legalnie dopuszczony do użytku. Można wystąpić o nową deklarację zgodności, jednak wtedy należy pamiętać, że manipulator w świetle prawa przystaje być urządzeniem Dalmec.

W przypadku kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, użytkowanie manipulatora bez ważnej deklaracji zgodności CE może zakończyć się mandatem lub zakazem użytkowania urządzenia. Co gorsza, w razie wypadku, użytkownik może ponieść odpowiedzialność karną.

Zajrzy do naszego artykułu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zakresie dozoru technicznego manipulatorów.

Czy modyfikować manipulator przemysłowy?

Modyfikacja manipulatora przemysłowego jest czasem niezbędnym elementem dostosowania urządzenia do zmieniających się potrzeb produkcyjnych. Warto jednak pamiętać o ograniczeniach wiekowych oraz o konieczności współpracy z producentem w celu utrzymania deklaracji zgodności CE.

Modyfikacja może być kosztowna, dlatego w każdym wypadku należy przeanalizować dobrze zasadność takiego rozwiązania. Jeśli modyfikacja okaże się możliwa i uzasadniona, Dalmec zapewnia pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo zmodyfikowanego urządzenia.

Chciałbyś dalej korzystać ze swojego manipulatora Dalmec, pomimo zmian w zakładzie? Skontaktuj się z nami już dziś i uzyskaj profesjonalną poradę dotyczącą możliwości modyfikacji!

Kategorie

,