Kategorie
Dozór techniczny Manipulatory Przemysłowe

Manipulator przemysłowy i co potem?

Twój nowoczesny manipulator przemysłowy został właśnie zamontowany. Teraz, kiedy maszyna jest już na swoim miejscu, pojawia się pytanie: jak z niej korzystać, aby była bezpieczna i efektywna? Jakie wymogi prawne musisz spełnić? Co zrobić, gdy Twoje potrzeby produkcyjne ulegną zmianie?

W tym wpisie wyjaśnimy, jak dbać o manipulator i jego obsługę po wprowadzeniu urządzenia do zakładu.

Przygotuj operatorów. Szkolenia z obsługi manipulatora przemysłowego

Jeśli zamawiasz manipulator Dalmec, szkolenie wdrożeniowe jest częścią naszej oferty. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi manipulatora to także jego wymóg, co zostało zapisane w instrukcji i jest warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. 

Instrukcja precyzuje także zakres czynności, które może wykonywać przeszkolona osoba z uprawnieniami operatorskimi. Uprawnienia takie może nadać na wspomnianym szkoleniu producent lub też przeszkolona przez niego osoba w ramach szkolenia stanowiskowego.

Ta ostatnia możliwość została wprowadzona w Dalmec w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego na bazie istniejących przepisów prawa. Dzięki temu klienci korzystający z manipulatorów przemysłowych mogą sami przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla nowych pracowników. To wyjście naprzeciw potrzebom, wynikającym z dużej ilości wdrażanych manipulatorów Dalmec oraz rotacji pracowników. Sposób prowadzenia szkolenia stanowiskowego również precyzują zapisy instrukcji manipulatora.

Zajrzyj do naszego artykułu, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przygotować pracowników do obsługi manipulatora.

Manipulator na lata. Serwis manipulatorów przemysłowych

Manipulator przemysłowy, jak często przypominamy, jest urządzeniem poddozorowym, co oznacza, ze przeglądy urządzenia są wymuszone odpowiednimi przepisami prawa. Regulacje dotyczące przeglądów są także zawarte w instrukcji obsługi manipulatora. Najczęściej wymagane są one co 3 lub 6 miesięcy albo 50 tys. cykli, zależnie od tego, który z tych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Rekomendujemy przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych manipulatorów Dalmec z serwisem producenta, szczególnie w okresie gwarancyjnym. W naszym artykule znajdziesz potrzebne informacje o przeglądach konserwacyjnych manipulatorów przemysłowych.

Nowe wyzwania produkcyjne. Modyfikacja manipulatora przemysłowego

Zmiany w procesie produkcyjnym, konstrukcji produktu, czy wreszcie pomysły ulepszeń wynikające z praktyki użytkowania manipulatora sprawiają, że czasem Klienci zainteresowani są modyfikacjami manipulatora przemysłowego. W Dalmec odnotowujemy kilka zapytań miesięcznie o taką możliwość. Proponowane zmiany dotyczą najczęściej układu pneumatycznego, zakresu ruchu (zasięgu) manipulatora oraz zmiany chwytaka.

Modyfikacja manipulatora jest możliwa, jednak zawsze musi być wykonana we współpracy z producentem. Klient konsultuje modyfikację z producentem i wykonywane jest studium wykonalności. Jeśli wypadnie pomyślnie, przygotowujemy projekt zmiany.

Niezwykle istotne jest, aby wszelkie modyfikacje były wykonywane w oparciu o przepisy dyrektywy maszynowej i normy, według których wykonany jest manipulator.

Jeśli modyfikacje są wykonywane bez udziału producenta, przestaje obowiązywać deklaracja zgodności CE, ponieważ urządzenie traci wówczas zgodność z dokumentacją (jest innym urządzeniem niż to, które uzyskało oznakowanie CE). Wówczas to użytkownik bierze na siebie obowiązek recertyfikacji i wystawienia nowej deklaracji zgodności. Jest to powód, dla którego kategorycznie odradzamy samodzielne wprowadzanie modyfikacji. Bezpieczeństwo użytkowania manipulatora przemysłowego wymaga, aby wszelkie zmiany wykonywane były przez jego producenta.

Natomiast rynek wtórny dla specjalistycznie dostosowanych manipulatorów właściwie nie istnieje, co wynika z ich unikalnej konfiguracji. Chociaż czasami zdarzają się prośby o odsprzedaż, znalezienie odpowiedniego zastosowania dla drugiego, identycznego urządzenia jest praktycznie niemożliwe.

Jak dbać o manipulator przemysłowy?

Po zainstalowaniu nowoczesnego manipulatora przemysłowego w Twojej firmie, najważniejsze jest zapewnienie, że wszystko działa sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem. Przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych, regularne przeglądy oraz odpowiednie reagowanie na potrzeby zmian to klucz do maksymalizacji efektywności i długowieczności urządzenia.

Pamiętaj, że Twoja inwestycja w manipulator przemysłowy to nie tylko kwestia zakupu, ale przede wszystkim odpowiedniego zarządzania jego eksploatacją. Dlatego zachęcamy do utrzymywania stałej współpracy z Dalmec – jako producentem i dostawcą. Dzięki temu będziesz mógł czerpać maksimum korzyści z nowoczesnej technologii, jednocześnie minimalizując ryzyko i koszty związane z potencjalnymi awariami czy nieprawidłowościami w działaniu.

Zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań czy potrzeb związanych z obsługą manipulatora. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci wykorzystać pełny potencjał Twojego nowego urządzenia. Zapraszamy także do regularnego odwiedzania naszego bloga, gdzie znajdziesz więcej przydatnych informacji i porad dotyczących transportu bliskiego.

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami już dziś!

Kategorie
Bezpieczeństwo Dozór techniczny Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Przeglądy konserwacyjne UTB