Kategorie
Bezpieczeństwo Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Manipulatory przemysłowe pomagają eliminować problem chorób MSD

Dynamiczny rozwój technologii przemysłowych wykorzystywanych w operacjach przeładunkowych oraz w procesach intralogistycznych to gwarant zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju. Dzięki implementacji nowoczesnych manipulatorów przemysłowych możliwe jest efektywne marginalizowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych powodowanych przez długotrwałe fizyczne obciążenie pracowników.

Choroby mieśniowo-szkieletowe (MSD) dotykają ponad 47 proc. pracowników fizycznych

MSD (ang. Musculoskeletal Disorders) to powszechne zjawisko występujące w europejskich miejscach pracy. W samym sektorze UE-27 aż 25 proc. pracowników skarży się na bóle kręgosłupa, a 23 proc. na bóle mięśni1. Większość dolegliwości z zakresu MSD rozwija się z czasem, a większość z nich określana jest wspólnym mianownikiem – trudnym środowiskiem pracowniczym. Wśród przyczyn występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego zaliczamy:

  • długotrwałe stanie oraz siedzenie w tej samej pozycji;
  • dynamiczne tempo pracy;
  • wibracje, niska temperatura oraz zbyt słabe natężenie oświetlenia w środowisku pracy;
  • niewygodna lub nieruchoma pozycja;
  • przenoszenie ciężkich przedmiotów, szczególnie przy podnoszeniu lub przy skręconym tułowiu.

Działania minimalizujące występowanie schorzeń MSD wśród pracowników

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie chorobom mięśniowo-szkieletowym jest podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych. Poza stworzeniem pracownikom komfortowych warunków pracy, niezwykle istotne jest odciążenie najbardziej obciążonej grupy wykonującej powtarzalne i długotrwałych operacje przeładunkowe.

Doskonałym sposobem na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności realizowanych operacji jest wyposażenie zakładu w manipulatory przemysłowe. Urządzenia te umożliwiają przenoszenie dowolnych produktów w zakresie wagowym od 6 do nawet 1500 kg, wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dodatkowym atutem manipulatorów przemysłowych DALMEC jest łatwość adaptacji do warunków i infrastruktury zakładów, a także znaczne poprawienie wydajności realizowanych w nich procesów technologicznych.