Kategorie
Bezpieczeństwo Manipulatory Manipulatory Przemysłowe Urządzenia Transportu Bliskiego UTB

Manipulatory przemysłowe pomagają eliminować MSD

Cierpisz na bóle pleców? To częsta, a jednocześnie lekceważona dolegliwość. Choroby mięśniowo-szkieletowe (ang. Musculoskeletal Disorders, MSD) to najczęstszy problem zdrowotny związany w pracą występujący w Unii Europejskiej. Ponad 58%, czyli 3 na 5 pracowników zgłasza dolegliwości związane z MSD dotyczące pleców, górnych lub dolnych kończyn. Na szczęście dzięki implementacji nowoczesnych manipulatorów przemysłowych możliwe jest efektywne marginalizowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych powodowanych przez długotrwałe fizyczne obciążenie pracowników.

Choroby mieśniowo-szkieletowe (MSD) dotykają ponad 58 proc. pracowników UE

MSD (ang. Musculoskeletal Disorders) to powszechne zjawisko występujące w europejskich miejscach pracy. Raport European Risk Observatory z 2019 roku wskazuje, że aż 43% pracowników skarży się na bóle pleców, 41% – na bóle karku, ramion lub rąk, a 29% bóle nóg. Łącznie niemal 60% zgłasza jedną z tych dolegliwości. Choć liczby te spadły, jeśli porównujemy badania z 2015 i 2010 roku, problem jest nadal poważny.

Czym są choroby mięśniowo-szkieletowe?

MSD to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, dotyczą one nie tylko mięśni i kości, lecz także stawów, ścięgien, więzadeł, a nawet nerwów i układu krążenia w danym obszarze ciała. Większość dolegliwości z zakresu MSD rozwija się z czasem. W wyniku powtarzających się mikrourazów dochodzi do trwałych uszkodzeń, które mogą powodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Jakie są konsekwencje MSD?

Nieleczone schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) mogą mieć różnorodne konsekwencje, wpływając na wiele obszarów życia:

Niektóre powszechne skutki MSD to:

 • Ból i dyskomfort: bóle o różnym nasileniu to podstawowy objaw MSD. Ból może przeszkadzać w codziennych czynnościach i obniżać ogólną jakość życia.
 • Ograniczona mobilność: upośledzenia w pracy mięśni, stawów lub innych struktur układu mięśniowo-szkieletowego mogą prowadzić do ograniczonej mobilności i elastyczności. Może to ograniczyć zdolność do wykonywania pewnych ruchów.
 • Ograniczenia funkcjonalne: czyli nic innego jako ograniczenie zdolności do wykonywania zadań związanych z pracą czy codziennymi czynnościami.

Te poważne skutki zdrowotne mają wpływ zarówno na życie osobiste, jak i zawodowe. W pracy przewlekłe dolegliwości mięśniowo-szkieletowe oznaczają spadek wydajności, częstsze nieobecności pracownika, a w skrajnych przypadkach konieczność rezygnacji z wykonywanego zawodu. Prowadzą też do ogólnego pogorszenia jakości życia. Składa się na nie połączenie dyskomfortu fizycznego, ograniczonej funkcjonalności i potencjalnych efektów psychologicznych oraz finansowych.

Warto zauważyć, że konkretne konsekwencje będą się różnić w zależności od rodzaju i ciężkości schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, a także od indywidualnych czynników, takich jak wiek, ogólny stan zdrowia i obecność innych schorzeń. Wczesne wykrywanie, odpowiednie zarządzanie i właściwe interwencje mogą pomóc złagodzić niektóre z tych skutków.

Jakie są przyczyny MSD?

Większość dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego określana jest wspólnym mianownikiem – trudnym środowiskiem pracowniczym. Choć bóle pleców kojarzone są często z pracą siedzącą, jednak główne, potwierdzone badaniami, czynniki ryzyka MSD związane są przede wszystkim z pracą fizyczną.

Do przyczyn występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego zaliczamy:

 • długotrwałe stanie oraz siedzenie w tej samej pozycji;
 • dynamiczne tempo pracy i powtarzalne ruchy;
 • wibracje;
 • niska temperatura oraz zbyt słabe natężenie oświetlenia w środowisku pracy;
 • niewygodna lub nieruchoma pozycja;
 • przenoszenie ciężkich przedmiotów, szczególnie przy podnoszeniu lub przy skręconym tułowiu.

Działania minimalizujące występowanie schorzeń mięśniowo-szkieletowych wśród pracowników

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zapobieganie chorobom mięśniowo-szkieletowym jest podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych. Poza stworzeniem pracownikom komfortowych warunków pracy, niezwykle istotne jest odciążenie najbardziej obciążonej grupy wykonującej powtarzalne i długotrwałych operacje przeładunkowe.

Po ocenie ryzyka w zakładzie, możliwe działania to:

 1. Środki informacyjne i edukacyjne: zapewnianie pracownikom szkoleń, porad i informacji na temat bezpiecznego i efektywnego wykonywania pracy.
 2. Środki organizacyjne: projektowanie zadań i harmonogramów pracy tak, aby unikać nadmiernego obciążenia, presji czasu, monotonii. W tym celu można stosować regularne przerwy lub rotację zadań.
 3. Środki techniczne: wykorzystywanie ergonomicznego sprzętu, narzędzi i mebli w celu minimalizacji ekspozycji na zagrożenia związane z MSD.

Profilaktykę MSD opisano także w ramach polskiego Narodowego Programu Zdrowia.

Bez zmiany warunków pracy środki edukacyjne nie są wystarczające do skutecznego zapobiegania MSD, natomiast zmiana organizacji pracy nie zawsze jest możliwa do przeprowadzenia. Nie dziwi więc, że większość pracodawców wybiera właśnie sprzęt wspierający podnoszenie i przenoszenie ładunków jako środek podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy, a raport European Risk Observatory prognozuje, że liczba ta będzie wzrastać, przyczyniając się do spadku odsetka pracowników cierpiących na MSD.

Doskonałym sposobem na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności realizowanych operacji jest wyposażenie zakładu w manipulatory przemysłowe.

Urządzenia te umożliwiają przenoszenie dowolnych produktów w zakresie wagowym od 6 do nawet 1500 kg, wyłącznie za pomocą sprężonego powietrza. Dodatkowym atutem manipulatorów przemysłowych DALMEC jest łatwość adaptacji do warunków i infrastruktury zakładów, a także znaczne poprawienie wydajności realizowanych w nich procesów technologicznych.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak manipulatory przemysłowe mogą poprawiać komfort pracowników oraz BHP w Twoim zakładzie, skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie optymalnie dopasowane do potrzeb Twoich pracowników!